Important Legal Information Regarding the “Save a Life” Trauma and Emergency Care Video Series

The information in these videos is provided solely for informational and educational purposes and should not be used in place of professional medical advice, diagnosis and treatment from a physician or other qualified health provider that may be available. Do not disregard professional medical advice or delay in seeking medical treatment because of something you have seen or learned in this video. Thought the information—including any recommendation for treatment—is provided by licensed healthcare professionals, viewing this Information does not establish a physician-patient relationship. Any medically advanced procedures depicted in these videos should be practices only by licensed healthcare providers and public safety professionals with sufficient training and expertise to perform the procedures and follow the steps described.

All information being provided is “as-is.” The organizations responsible for preparing or posting this video and the information do not make any representation or warranties with respect to the accuracy, applicability, fitness or completeness of the Information. In addition, these organizations are not responsible for ensuring that use of the information will be clinically sound, without error or otherwise successful. The organizations responsible for preparing or posting this Information will not be liable for negligence or any other cause of action, or for direct, indirect, special, incidental or consequential damages of any kind related to or arising in any way from your use of the Information. By viewing this video, you assume all risk and bear all responsibility and liability for your use of the Information.


Browse the playlist now.

To find out more about International Medical Corps’ work in Ukraine, visit our Ukraine hub page.

Важлива юридична інформація щодо серії відеороликів “Врятуй життя” присвячених наданню допомоги при травмах та невідкладних станах

Інформація, що міститься в цих відеороликах, надається виключно в ознайомчих та освітніх цілях і не повинна слугувати заміною професійної медичної консультації, діагностики та догляду лікаря або іншого кваліфікованого медичного працівника. Не нехтуйте професійною медичною допомогою і не відкладайте лікування через побачене або почуте в цих відеороликах. Незважаючи на те, що інформація, включаючи будь-які рекомендації щодо лікування, надається ліцензованими медичними працівниками, ознайомлення з цією Інформацією не визначає взаємовідносин між лікарем і пацієнтом. Будь-які медичні процедури, зображені в цих відеороликах, повинні проводитися лише ліцензованими медичними працівниками та фахівцями з громадської безпеки, які мають достатню підготовку та досвід для виконання цих процедур і чіткого дотримання описаних інструкцій.

Вся інформація представлена “як є”. Організації, відповідальні за створення або розміщення цих відеороликів та інформації, не надають жодних стверджень або гарантій щодо точності, доцільності, повноти і правильності Інформації. Окрім того, ці організації не несуть відповідальності за те, чи буде використання інформації клінічно обґрунтованим, безпомилковим або результативним. Організації, відповідальні за створення або розміщення цієї Інформації, не несуть відповідальності за недбалість або будь-яку іншу причину позову, а також за прямі, непрямі, навмисні, випадкові або побічні збитки будь-якого характеру, пов’язані з використанням Вами цієї Інформації або спричинені внаслідок її використання. Переглядаючи ці відеоролики, ви берете на себе весь ризик і відповідальність за використання Інформації.


Переглянути плейлист можна вже зараз..

Щоб дізнатися більше про роботу Міжнародного медичного корпусу в Україні, відвідайте наш український портал..